Trí Tuệ Dân Tộc Đức cover

Trí Tuệ Dân Tộc Đức

Gia Khang,Kiến Văn

00:00(1/10) Giới Thiệu00:00
80
x1
1. Giới Thiệu
2. Chương 01: Cội Nguồn Nước Đức
3. Chương 02A: Rời Bỏ Văn Và Nghệ Ở Saloon
4. Chương 02B: Rời Bỏ Văn Nghệ Ở Saloon
5. Chương 03: Được Cứu Rồi Nhờ Tri Thức
6. Chương 04: Một Khúc Nhạc Vui Phong Tĩnh
7. Chương 05 - Chương 06
8. Chương 07: Anh Hùng Yếu Đuối
9. Chương 08: Hon Thì Không Thể Sinh Con
10. Chương 09: Sản Xuất Tái Dục (Hết)

(*) Your listen progress will be continuously saved. Just bookmark and come back to this page and continue where you left off.

Genres

Summary