Phép Tắc Của Loài Sói cover

Phép Tắc Của Loài Sói

Liệt Phu

00:00(1/20) P01 C01 _ Giác Ngộ Về Sinh Mệnh Của Loài Sói00:00
80
x1
1. P01 C01 _ Giác Ngộ Về Sinh Mệnh Của Loài Sói
2. P01 C02 _ Chọn Lọc Tự Nhiên _ Kẻ Phù Hợp Sẽ Tồn Tại
3. P01 C03 _ Ưu Tú Sẽ Thắng _ Yếu Kém Sẽ Bị Đào Thải _ Kẻ Mạnh Làm Vua
4. P01 C04 _ Tinh Thần Của Kẻ Mạnh _ Làm Chủ Bản Thân
5. P02 C01A _ Có Tâm Lý Kẻ Mạnh Như Loài Sói
6. P02 C01B _ Có Tâm Lý Kẻ Mạnh Như Loài Sói
7. P02 C02A _ Có Cá Tính Kiên Cường Như Loài Sói
8. P02 C02B _ Có Cá Tính Kiên Cường Như Loài Sói
9. P02 C03A _ Suy Nghĩ Tích Cực Như Loài Sói
10. P02 C03B _ Suy Nghĩ Tích Cực Như Loài Sói
11. P02 C04A _ Hành Động Chủ Động Như Loài Sói
12. P02 C04B _ Hành Động Chủ Động Như Loài Sói
13. P03 C01A _ Sự Đoàn Kết Trong Bầy Sói
14. P03 C01B _ Sự Đoàn Kết Trong Bầy Sói
15. P03 C02 _ Tính Kỷ Luật Của Loài Sói
16. P03 C03 _ Giao Tiếp Của Loài Sói
17. P03 C04 _ Sự Trung Thành Của Loài Sói
18. P04 C01 _ Tạo Dựng Doanh Nghiệp Mang Tính Cách Như Loài Sói
19. P04 C02 _ Làm Tốt Vai Trò Con Sói Đầu Đàn
20. P04 C03 _ Chiến Lược Thế Trận Sói Trong Doanh Nghiệp (Hết)

(*) Your listen progress will be continuously saved. Just bookmark and come back to this page and continue where you left off.

Genres

Summary

Mềm nắn rắn buông là bẩm sinh của động vật. Kẻ mạnh ăn kẻ yếu là quy luật sắt của tự nhiên. Ta biết tấn công, nhưng cũng biết nhượng bộ. Ta không sợ trần trụi, nhưng cũng rất giỏi ngụy trang. Ta vừa có thể chiến đấu đơn độc, vừa giỏi tấn công tập thể. Ta am hiểu những quy tắc của rừng rậm hoang dã, vì vậy, ta vẫn mãi mãi là kẻ chiến thắng.