Ngọn Hải Đăng nơi cuối trời  Jules Verne cover

Ngọn Hải Đăng nơi cuối trời Jules Verne

Jules Verne

00:00(1/16)  Lời Nói Đầu00:00
80
x1
1.  Lời Nói Đầu
2.  Chương 1: Lễ khánh thành
3.  Chương 2: Hòn đảo Đa Quốc Gia
4.  Chương 3: Ba người gác hải đăng
5.  Chương 4: Băng cướp Kongre
6.  Chương 5: Chiếc thuyền buồm tên Maule
7.  Chương 6: Trên vịnh Elgor
8.  Chương 7: Hang đá
9.  Chương 8: Sửa chữa chiếc thuyền buồm
10.  Chương 9: Vasquez
11.  Chương 10: Sau lúc tàu đắm
12.  Chương 11: Bọn cướp xác tàu
13.  Chương 12: Lúc ra khỏi vịnh
14.  Chương 13: Trong ba ngày
15.  Chương 14: Chiến hạm Santafe
16.  Chương 15: Đoạn kết của câu chuyện

(*) Your listen progress will be continuously saved. Just bookmark and come back to this page and continue where you left off.