100 tản mạn hồn quê cover

100 tản mạn hồn quê

Dạ Ngân

1. Bóng dừa đằng xa
2. Bông điên điển
3. Đêm ở đất mũi
4. Bữa cơm nhớ đời
5. Cu gáy trong vườn
6. Ngôi chùa vô danh
7. Những bó mạ hừng đông
8. Quà quê
9. Trái nồng nàn
10. Mùa đốt đồng
11. Con tèng heng thời mở đất
12. Buổi chiều tản mác

(*) Your listen progress will be continuously saved. Just bookmark and come back to this page and continue where you left off.